25092015-FESTES DE LA MARE DEU DEL MIRACLE-FESTES PATRONALS A RELLEU.del 25 al 29 de Setembre 2015.

visita:http://www.relleuesport.blogspot.com
FESTES DE SETEMBRE 
-DEL 25 AL 29 DE SETEMBRE DE 2015
FESTES DE LA MARE DEU DEL MIRACLE-FESTES PATRONALS A RELLEU.
MARE DEU DEL MIRACLE (PATRONA DE RELLEU)
SANTS METGES , SANT COSME I SANT DAMIÁ (PATRONS DE RELLEU).
http://relleumaredeu2015.blogspot.com.es/