JUGADORS-MEMORANDUM CLUB PILOTA RELLEU-2004 AL 2014

visita:http://www.relleuesport.blogspot.com


JUGADORS FEDERATS  DEL CLUB DE PILOTA RELLEU-2004 AL 2012
1àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2004---------------------------------
00-Pere Cantó i Casanova  --“PR”PRESIDENT.. --4183.
01-Juan Carlos Santamaría Company”Compi”……--2858.
02-Pau Gosalbez i Font  …”Paul”………………. -
03-Antonio José García Pérez…”Guardia”………--2860.
04-Jaume Gosalbez Lloret…”JaumeII”………… --2861.
05-Pablo Selles Garcia …”Paul”……………….. --2862.
06-Jorge Cabot Ivorra …”Coste”……………….. --2864.
07-Francisco Javier Garcia Doménech…”Pinxe”..--2865.
08-Antonio Coloma Cantó…”Surdo”.………….. -2866.
09-Jaime Gosalbez Gosalbez …”Jaume I” ……..-
10-Miguel Angel Gosalbez Lloret ”Miquel”……. -2876.
11-Jose Francisco Climent Brotons…”Pep”.…… -2875.
12-Moisés Ruiz Garcia…”Manxego”…………… -2886.
13-Vicent Selles Garcia …”Vicent”……………..-2887.
14-Jose Miguel Gomis Santonja…”Xele”………. —2888.
15-Ignaci Cantó i Gosalbez …”Nasio”………….. —2889.
16-Pere Jaume Sebastiá i Garcia …”Pere”………. - 3966

2àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2005-----------------------------------
00-Pere Cantó i Casanova  --“PR”PRESIDENT...-4183.
01-Juan Carlos Santamaría Company”Compi”……-2858.
02-Pau Gosalbez i Font  …”Paul”………………. -
03-Antonio José García Pérez…”Guardia”………-2860.
04-Jaume Gosalbez Lloret…”JaumeII”………… -2861.
05-Pablo Selles Garcia …”Paul”……………….. -2862.
06-Jorge Cabot Ivorra …”Coste”……………….. -2864.
07-Francisco Javier Garcia Doménech…”Pinxe”..-2865.
08-Antonio Coloma Cantó…”Surdo”.………….. -2866.
09-Jaime Gosalbez Gosalbez …”Jaume I” ……..-
10-Miguel Angel Gosalbez Lloret ”Miquel”……. -2876.
11-Jose Francisco Climent Brotons…”Pep”.…… -2875.
12-Moisés Ruiz Garcia…”Manxego”…………… -2886.
13-Vicent Selles Garcia …”Vicent”…………….. -2887.
14-Jose Miguel Gomis Santonja…”Xele”………. —2888.
15-Ignaci Cantó i Gosalbez …”Nasio”………….. —2889-
16-Pere Jaume Sebastiá i Garcia …”Pere”………. - 3966

-IIª LLIGA LLOCAL DE PILOTA 2005-del 11/07/2005 al 29/09/2005.
Equip-1=David Company-JaumeII-Miguel Angel-JaumeI-Rafa Brotons-Hector-Jesus-Manolo.
Equip-2= Juan Carlos-Vicent(Ripio)-Tocayo(Ripio)-Jordi(Costereta)-Capellanet-Javi Brotons-Nasio.
Equip-3=Tonyito-Miguel Santonja_Kiko Fenollar-Paco PicóII-David(Peralta)-Juanrra-Guardia.
Equip-5=Tomi-Pere el Forn-Pere el FornII-Pablo Selles-Surdo-Xele-Emilio-Juanvi Besó-Gonzalo.
Equip-6=Pep l’Aljub-Pau Gosalbez-Merescalet-Davitico-Toni Seva-Juanjo-Octavio-Manxego.

3àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2006----------------------------------
01-David Cantó i Miralles “David” ……………--…….
02- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”……. – 4030-
03-Antoni Santonja i Rodado “Tonyto”……….-  -4030-
04-Hector Santonja i Lloret ..... “Hector”……..--4029-
05-Jesus Soler i Muñoz  ……..  “Jesús” ……....--4032-
06-Joan Carles Santamaría i Company “Carlos”--2858.
07-Antoni Josep Garcia i Perez “Guardia”……--2860.
08-Josep Miquel Gomis i Santonja “Xele” …….--2888.
09-Paul Selles i Garcia  “Pablo”……………….--2859.
10- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
11-Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
12-Francesc Xavier Garcia i Domenech”Pinxe”--2865.
13- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
14-Antoni Coloma i Cantó  “Surdo” ………….--2866.
15-Josep Francesc Climent i Brotons “Pepot”   --2875.
16-Vicent Selles i Garcia “Vicent”…………….--2887.
17-Moises Ruiz i Garcia “Manxego”………….--2886.
18-Ignaci Cantó i Gosalbez  “Nasio”…………...-- 2889
19-Pere Jaume Sebastia i Garcia “Pere” ……….--3966.
20-Pere Cantó i Casanova   “PR”PRESIDENT..--4183.
21-Juan Carlos Santamaría Company”Carlos”…-2858.
22-Antonio Santonja Rodado…”Tonyto”………--……..
23-David Sanchez Perez……”Davitico”……….--…….
-ASSEMBLEA DEL COMITÉ DE LLARGUES 2006-
-CURS DE MONITOR DE PILOTA VALENCIANA,FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA.
Del 11 al 29 de Setembre de 2006

4àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2007-----------------------------------
01- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
02- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
03- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”……. -4030-
04- Francisco Javier Garcia Doménech………….-2865-
05- Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
06- Hector Santonja i Lloret        “Hector”…….--4029-
07- David Company Santonja…”Compi”.…….--1491
08- Jesús Varó Tendero”Banca”…..…………… - …….
09-Pere Cantó i Casanova …”PR”PRESIDENT..-4183-


5àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2008-----------------------------------
01- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
02- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
03- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”……. – 4030-
04- Francisco Javier Garcia Doménech. “Pinxe”.-2865-
05- Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
06- Hector Santonja i Lloret “Hector”………….--4029-
07- David Company Santonja.”Compi”………..--1491
08-Joan Carles Gisbert  i Gisbert…”Tico”……..--1893-
09- Kiko Gadea Tasa..”Kiko”…….…………….--5817-
10-Pere Cantó i Casanova …”PR”President en Funcions– 4183-15/07/2008.

6àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2009-----------------------------------
01- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
02- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
03- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”……. – 4030-
04- Francisco Javier Garcia Doménech. “Pinxe”.-2865-
05- Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
06- Hector Santonja i Lloret “Hector”………….--4029-
07- David Company Santonja.”Compi”………..--1491
08-Joan Carles Gisbert  i Gisbert…”Tico”……..--1893-
09- Kiko Gadea Tasa..”Kiko”…….…………….--5817-
10-Pere Cantó i Casanova …”PR”President en Funcions– 4183-

7àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2010-----------------------------------
01- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
02- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
03- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”……. – 4030-
04- Francisco Javier Garcia Doménech. “Pinxe”.-2865-
05- Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
06- Hector Santonja i Lloret “Hector”………….--4029-
07- David Company Santonja.”Compi”………..--1491 
08-Joan Carles Gisbert  i Gisbert…”Tico”……..--1893-
09-Pere Cantó i Casanova”PR”President en Funcions– 4183-

8àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2011----------------------------------
01- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
02- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
03- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”…….– 4030-
04- Francisco Javier Garcia Doménech. “Pinxe”.-2865-
05- Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
06- Hector Santonja i Lloret “Hector”………….-4029-
07-Joan Carles Gisbert  i Gisbert…”Tico”……..--1893-
08-Pere Cantó i Casanova”PRPresident en Funcions.– 4183-25/10/2011.
00-Juan Ramón Such Balaguer-JUANRRA-PRESIDENT....--25/10/2011.

9àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2012----------------------------------
01- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
02- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
03- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”…….– 4030-
04- Francisco Javier Garcia Doménech. “Pinxe”.-2865-
05- Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
06-Joan Carles Gisbert  i Gisbert…”Tico”……..--1893-
07-Pere Cantó i Casanova …”PR”……………..– 4183-
08-Juan Ramón Such Balaguer-JUANRRA-PRESIDENT.


9àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2013----------------------------------
01- Jaume Gosalbez i Lloret  “Maço”………….--2861.
02- Jordi Cabot i Verdu   “Jordi”………………--2864.
03- Josep Antoni Llorens i Llorens “Cape”…….– 4030-
04- Francisco Javier Garcia Doménech. “Pinxe”.-2865-
05- Miquel Angel Gosalbez i Lloret“Miquel”    --2876.
06-Joan Carles Gisbert  i Gisbert…”Tico”……..--1893-
07-Pere Cantó i Casanova …”PR”.Asesor...…..– 4183-
08-Juan Ramón Such Balaguer-JUANRRA-PRESIDENT.

9àFEDERATS DEL CLUB DE PILOTA RELLEU 2013----------------------------------
*X-Aniversari de la Escola Club de Pilota de Relleu-2004-2014.