111025-Adeu a la presidencia-Junta Gestora

Pere Cantó i Casanova, amb DNI ............, com a President del Club de Pilota Relleu des del 15/07/2004, fins el 15/07/2008, i com a President en funcions des del 15/07/2008 fins el día 25/10/2011, comunique:


1. 1.Atenent l’article 35é dels Estatuts del Club de Pilota Relleu, done per disolta la Junta Directiva del mateix Club.
2. Renuncie a la presidència en funcions del Club de Pilota Relleu. Establint al conjunt de jugadors federats en 2011, com a Junta Gestora temporal a fí de convocar l’Assemblea General dels socis per tal de configurar una nova directiva .
Aprofite la ocasió per a saludar-vos i agrair la confiança mostrada durant aquests anys.
Relleu a 25 d’Octubre de 2011
Pere Cantó i Casanova

Nota de Pere: Degut a discrepancies entre l'Ajuntament (Regidor d'esport-Santi) i jó , deixe la Presidencia en funcions del Club per a que nova gent aplique els seus critéris per a un bón funcionament del Esport Tradicional de Relleu, que després de més de 12 anys de parada, es vá recuperar en el 2004 , gracies als jóvens i meins joves de Relleu.

També dones les gracies a les socis fundadors del Club i en especial a Raimundo i Corró que en pau descansen i a Jaume, el Surdo i Leandro, vos estic molt agrait.
També, i per descontat vullc agrair a tots els jugador que han passat per el Club.
També vullc agrair la col.laboració informativa dels llocals on en van deixar penjar un tauló informatiu (bar Isidro,bar el Galió, bar la Plaça i  bar el Collaet).
També vullc agrair la col.laboració de les mares dels xiquets de la Escola Pilota Relleu, i  als entrenadors de Pilota Adolfo i Fermin de Sella.
Per la meua part pase a ser soci/col.laborador del club , e intentaré que aquest esport puga seguir gaudin-se als carrers del nostre poble.
Altra vegada , gracies a tothom.
Pere
Junta Gestora TEMPORAL ,  des de el 25/10/2011.


1-MAÇO- JAUME GOSALBEZ I LLORET-..........................JUGADOR-2861
2-MIQUEL- MIQUEL ANGEL GOSALBEZ I LLORET-....JUGADOR-2876


3-CAPE- JOSEP ANTONIO LLORENS I LLORENS-..........JUGADOR-4033


4-COSTE- JORGE CABOT I IVORRA-..................................JUGADOR-2864


5-PINXE- PACO GARCIA I DOMENECH-...........................JUGADOR-2865


6-HECTOR- HECTOR SANTONJA I LLORET-..................JUGADOR-4029

7-TICO- JOAN CARLES GISBERT I SANTONJA-.............JUGADOR-1893
8- PR- PERE CANTÓ I CASANOVA-...............JUTGE BÓ-Marxador-4183