ANY-VI-TEMPORADA 2009-AntiImpacte0-ARRE-

visita:relleuesport.blogspot.com
TEMPORADA 2009

090925-VI-TrofeuDeSetembre

visita:relleuesport.blogspot.com
VI-Trofeu de Pilota Valenciana a Relleu
25 de Setembre de 2009-18h-
Carrer Major -RELLEU-MarinaBaixa-Alacant
-ANULAT-PerCodic AntiCrisi(AR-RE)

29/08/2009-II-TorneigFrontóPerParelles

visita:relleuesport.blogspot.com
(
CódicANTI-CRISI-2008-09-AR-RE)
-TORNEIG ANULAT-(EL 24/08/09).

L'any que vé més i millor.i en solitari.

El Club Pilota Relleu , vol demanar disculpes per l'anulació del II-Torneig de frontó de Pilota Valenciana a Relleu ,volem aclarir que l'anulació es motivat per falta de fondos per subvenció entre l'administració local i el Club ,acordat en el Pleno de presupostos del any 2008 , i que s'ha cumplit la mitat de lo acordadt en pleno , pero que l'altra mitat de lo acordat , sempre venia però s'ha quedat per el camí , aixina es la cosa¡¡.., per lo que este Club , té voluntat de treballar pero de esta manera ,no podem fer més ,no més que esperar avorer si trobem algun patrocinador serio i cumplior, si alguna persona sap d'algú que vuiga desinteresadament ajudar ó patrocinar el Club ó l'escola ,que espose en contacte amb nosaltres.
Volen agrair el suport de tota la gent que creu en aquest Club i que poquet a poquet fem que les xiquets i no xiquets tinguen un Esport que practicar autocton a Relleu.
Gracies a tothom.
El President del club Pere


II-TORNEIG DE PILOTA VALENCIANA A FRONTÓ PER PARELLES. -( A N U L A T )
El
29 d'Agost de 2009-
PoliEsportiu Municipal de Relleu.

PunxaElCartell-II-TorneigFrontóPilotaValenciana
Hora: es prega puntualitat.
16:45h-Sorteig de EQUIPS.(SistemaBoletaPaperet).
17:30h- 1ª Partida.
25m
18:00h- 2ª Partida.25m
18:30h- 3ª Partida.25m
19:00h- 4ª Partida.25m
19:30h- 5ª Partida.SemiFinal25m
20:00h- 6ª Partida.SemiFinal25m
20:30h- 7ª Partida. Final-A 10 Jócs21:00h- 8ª Entrega de Premits.(Codic-ANTI-CRISIS).
21:30h-EXCIBICIÓNS DE FRONTÓ22:00h-CLOENDA-II-TorneigFrontóPerParelles.Servei de Barra: BAR CAFETERÍA EL COLLAET
Gravació del Torneig:
PRvisióLaEra
PATROCINAT: Bar EL GALIÓ ,Club Pilota Relleu
Col.laboren: Regidoria d'Esports-Ajuntament de Relleu.PRRELLEU,LLARGUES.NET,BarElCollaet.
Trofeus:
CódicANTI-CRISIS-2008-09-AR-RE)

Clubs de Pilota:-II-TorneigFrontóPerParelles
1-ClubPilota
SELLA----
2-
ClubPilotaRELLEU-
3-ClubPilota----------- ?
4-
ClubPilota----------- ?
5-
ClubPilota----------- ?
6-ClubPilota----------- ?
7-
ClubPilota----------- ?
8-
ClubPilota----------- ?
1a Partida-----------------II-TorneigFrontóPerParelles
1-Club Pilota SELLA-

contra
3-Club Pilota ????

Partida-----------------II-TorneigFrontóPerParelles
2-Club Pilota RELLEU-
contra
4-Club Pilota ?????

Partida-----------------II-TorneigFrontóPerParelles
5-Club Pilota ?????

contra
6-Club Pilota ?????

Partida----------------II-TorneigFrontóPerParelles
7-Club Pilota ?????

contra
8-Club Pilota ?????

5ª Partida-------+ Partida(SemiFinal)-II-TorneigFrontóPerParelles
Club Pilota ?????

contra
Club Pilota ?????
6ª Partida-------+ Partida(semifinal)-II-TorneigFrontóPerParelles
Club Pilota ?????

contra
Club Pilota ?????
7ª Partida-------+Partida ( FINAL )-II-TorneigFrontóPerParelles
Club Pilota ?????

contra
Club Pilota ?????
-II-TorneigFrontóPerParelles-CAMPIÓ:
-II-TorneigFrontóPerParelles-SUBCAMPIÓ:
-NORMES per jugar al :

II-Torneig d'Agost a FRONTÓ per parelles a RELLEU:
PILOTA VALENCIANA-EL NOSTRE ESPORT AUTOCTON.


1
a-El sorteig de les partides de pilota , será el 29/08/2009,
un hora i mitga ambans d'acomençar el Trofeu.

Els equips per sorteig de la bola de paper , les tocará un
número del 3 al 8 , excepte el 1 i el 2 ,que les tindran les Clubs
guanyadors de l'any passat, el 1 per el Campió i el 2 per el
SubCampió.
b--El Equip del Club organitzador , es reserva un llóc entre el
nº 3 i 8 , per anfitrió.
1ª-Primera Ronda:
A-El Campió de l'any passat será el nº 1 , que jugará
contra el nº 3. -(2ªPARTIDA)
B-El SubCampió de l'any passat será el nº 2 , que jugará
contra el nº 4. (3ªPARTIDA)
C-El nº 5 jugará contra el nº 6. (2ªPARTIDA)
D-El nº 7 Jugará contra el nº8. (1ªPARTIDA)
2ª-Segona Ronda SemiFinal: (4ª i 5ªPARTIDA)
A-1ªSemiFinals:El Guanyador de la 1ªPartida Jugará
contra el Guanyador de la 2ª Partida. (4ªPARTIDA)
B-2ªSemiFinals:El Guanyador de la 3ªPartida Jugará
contra el Guanyador de la 4ª Partida. (5ªPARTIDA)
3ª-Tercera Ronda FINAL: (6ªPARTIDA)
A-El Guanyador de la 1ªSemiFinal ,Jugará contra
el Guanyador de la 2ªSemiFinal.
B-Per tant quedará la clasificació en:
1-CAMPIÓ-1ºClasificat , 2-SUBCAMPIÓ-2ºClasificat ,

3-3ºClasificat , 4-4ºClasificat,5-5ºClasificat ,
6-6ºClasificat , 7-7ºClasificat , i 8-8ºClasificat.

2-Un Club jugara contra un altre durant 25 minuts,
acumulant jocs fins que es conplete el temps; els
partides son de caracter eliminatori ,el Club que
mes jocs acumule , pasara a la seguent fase.

3-En la final quedarán 2 Clubs on jugarant durant
25 minuts,acumulant jocs , una vegada que es complete
el temps , el Club que mes jocs acumule, será el
guanyador del "II-TORNEIG'09 a FRONTÓ per PARELLES"de
Pilota Valenciana a Relleu 2009.4-El jocs seran com el sistema tradicional,(Rés,15,30,40 i joc).


5-Al traurer , la pilota tindrà que pasar de la linea del 3.

si no es aixi , será falta , i a les dues faltes seguides , punt
per el club contrari.

6-Si Transcurrint un jóc , s'acaba el temps,
el jóc el guanyará qui té mes punts.
7-La partida de la final , es jugará a 10 Jócs,
guanyant el primer que aplegue a 10 Jócs.

8-El Campió i el SubCampió , tindrant reservades la
primera i segona plaça per lany pròxim
.9--Cualquier dubte respecte a les jósc ó partides ,
l'ultima decisió sera presa per el públic.

10-Inscripció al Torneig.A-El preu d'inscripció será de 10 €uros per Club,
5 € per Jugador.

B-
Nº de Compter del Club de PilotaRelleu
CAM:-2090-0108-28-0040042263
.
C-Concepte:
-II-TorneigFrontó+Nom del Club que INGRESA 10€.

D-Enviar un email amb una copia del ingres,
a
pilotarelleu@gmail.com

E-El Ingrés te que estar abans del 15/08/2008 ,en cas de
anular-se el torneig, es tornará la inscripció al Club.

F-El plaç d'inscripció s'acaba el 15/08/2009 a les 23:59h
G
-La inscripció es llimitada a 8 Clubs, i tindran
preferencia el Club que ingrese primer,excepte el Campió i
el Subcampió del l'any passat , que tenen reservat el llóc.
11-Nihá que recordar que aquest JÓC , es diu que es un
jóc de....." CABALLERS".
12-L'Organització es reserva el dret de canviar l'orde i
l'activitat del torneig sense previ avis.
13-Fí de les normes :
Torneig a Frontó de Pilota Valenciana a Parelles 2009.


ClubPilotaRelleu2009 ECPR'10
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Partides per sorteig:29/08/08 +-=16:45hNota: El Club Pilota Relleu ,es reserva el dret de anular el
Torneig ,3 día abans ,si considera que no es el moment de
celebrar-lo, avisant al posible Club participant i confirmat.
Recorden que tenim activat el CódicANTI-CRISI-2008-09-AR-RE).


Jurats-Jutges.
(Posibles)PerConfirmar?JaumeI Gosalbez-(Ex-Jugador/Marxador del Club de Pilota
Relleu).
PerConfirmar?Pere Cantó-(President i Monitor del Club de Pilota Relleu).Antonio Cantó-(Ex-Jugador del Club de Pilota
Relleu).
PerConfirmar?Jesus Cortell-(Secretari Comité de Llargues i membre de la
Federació de Pilota Valenciana).
PerConfirmar?Santiago Cantó (Regidor d'Esports del Ajuntament
Relleu).
PerConfirmar?Santiago Llinares-(Ex-Jugador del Club de Pilota
Relleu).
PerConfirmar?David-La Nucia-(Jugador Professional de Pilota
Valenciana).
PerConfirmar?
David-Sella-(President del Club Pilota Sella).
PerConfirmar?
Suplents:
PerConfirmar?Miquel Gosalbez-(Jugador i Monitor Club Pilota
Relleu).
PerConfirmar?Jose Antonio Llorens-(Jugador i Monitor Club Pilota
Relleu).
PerConfirmar?Jordi Cabot-(Jugador i Monitor Club Pilota
Relleu).
PerConfirmar?JaumeII Gosalbez-(Jugador i Monitor Club Pilota
Relleu).
PerConfirmar?
:
CódicANTI-CRISIS-2008-09-AR-RE)
PATROCINAT: Bar EL GALIÓ ,Club Pilota Relleu
Col.laboren: Regidoria d'Esports-Ajuntament de Relleu.PRRELLEU,LLARGUES.NET,BarElCollaet.
Trofeus:
CódicANTI-CRISIS-2008-09-AR-RE)
PLAÇ D'INSCRIPCIÓ: FINS EL 15/08/2009.
AnysPassats:-2008-2009---------------------------
II.TorneigFrontoRelleu-29/08/2009 (per el 31 de juliol de 2010)
I-TorneigFrontóRelleu-15/08/2008
Campió:'08 Club Pilota Sella
-AdolfoI(Sella)/AdolfoII(Sella).
SubCampió:'08 ClubPilotaRelleu
-Leandro(Alcoletja)/Leon(LaVila).

01/08/2009-VI-TrofeuD'AgostPilota a PERXA

visita:relleuesport.blogspot.com

Nota:
(Códic:ANTI-CRISI,AR-RE)
VI-TROFEU D'AGOST de
Pilota Valenciana. a PERXA
en el Carrer El Sol -Diumentge
-09 d'Agost de 2009 a les 17:30h
CLUB PILOTA RELLEU -10contra
CLUB PILOTA
FINESTRAT-08

PunxaPerVorerCartell-VI-TrofeuD'Agost a Perxa
Club Pilota Relleu---: Campió 2009
Club Pilota Finestat : SubCampió 2009
Informat: 67748860427/06/2009-XX-LligaProvincial a PERXA

visita:relleuesport.blogspot.com

més informació en :
www.perxa.com

XX-Lliga Provincial de Pilota Valenciana a PERXA.
Club Pilota Relleu-3ªCategoría Grup A-Temporada 2009.Del 27 de Juny fins el 17 d'Octubre de 2009
El llóc és.: CARRER EL SOL-RELLEU.
Els jugadors són:Cape,Coste,Maço,Miquel,Tico,Hector,Pinxe,David,i Kiko.
Col.laboren els Veins del Carrer el SOL.

4183PRRELLEUPERECANTÓ
1491COMPIDAVIDCOMPANY
2861MAÇOJAUMEGOSALBEZ
2864COSTERETAJORDICABOT
4033CAPELLAJOSE ANTONIOLLORENS
2876MIQUELMIGUEL ANGELGASALBEZ
4029HECTORHECTORSANTONJA
2865PINXEFRANCISCODOMENECH
1893TICOJOAN CARLESGISBERT
5817KIKOKIKOGADEA

Calendari Temporada 2009-XX-Perxa.
x27/06/2009- CALP-C-09 -RELLEU-10
x04/07/2009-FINESTRAT-10 - RELLEU-02
x11/07/2009-RELLEU-08 -TIBI-10
x18/07/2009-
RELLEU-08 - FINESTRAT-B-10
x25/07/2009-LA VILA- -RELLEU- (Aplaçat).
01/08/2009- RELLEU- -CALP-C- (Aplaçat).29/08/2009-RELLEU- 10 -FINESTAT- 08
05/09/2009-TIBI- - RELLEU-
12/09/2009-FINESTRAT-B- - RELLEU-
19/09/2009-
RELLEU- - LA VILA-
27/09/2009-
10/09/2009-
17/09/2009-FINAL

PuntaElCartellPerImprimir

XX-LLIGA PROVINCIAL A PERXA 1ª CATEGORIA

SELLA A

SELLA B

ONTINYENT A

CALP A

BENIDORM A

XX-LLIGA PROVINCIAL A PERXA 2ª CATEGORIA GRUB A

BENASAU A

BENIFALLIM A

BENILLUP A

SELLA C

XX-LLIGA PROVINCIAL A PERXA 2ª CATEGORIA GRUB B

BENIDORM B

BENIMANTELL

SELLA D

CALP “B”


XX-LLIGA PROVINCIAL A PERXA 3ªCATEGORIA GRUB A i GRUB B

TIBI

ALCOLETJA-A

LA VILABENIFALLIM-B
FINESTRAT-ABENILLUP-B
RELLEUBENASAU-B
FINESTRAT-BXIXONA

CALP CPARTICULARITATS DE LA MODALITAT DE PERXA
El reglament per a jugar a perxa bàsicament es el mateix que es fa servir per a llargues i palma com a joc a ratlles que és, excepte en lo referent a les mesures del terreny de joc amb la absència de la ratlla de falta, la necessitat de un dau i una corda per a ferir i la figura del feridor.
MESURES DEL TERRENY DE JOC.

A: La distancia entre la ratlla del quinze de la perxa i la del quinze del resto ha de estar entre 35 i 40 metres.
B: La ratlla de ferir sol estar a l’eix longitudinal del carrer, respectant com a mínim una distancia de 2,5m entre la ratlla de ferir y la paret de la perxa.
C i D: El dau serà de entre 1,10m i 1,50m d’ample i entre 2,40m i 3,40m de llarg contan desde baix mateix de la corda de ferir. En cas de fer un dau nou cal mantindre les proporcions entre llarg i ample, el tamany ideal es de 1,20m x 3m.
E: La altura de la corda serà entre 2,40m i 3m.
EL FERIDOR.
El feridor ha de llançar la pilota per damunt de la corda de manera que bote dins del dau. Si passa per baix de la corda, la toca, o bota fora del dau serà falta i per tant perdrà quinze el seu equip.
Quan el feridor llança la pilota ho ha de fer sempre per baix braç, mai per dalt del muscle i sempre en al menys un peu en terra.
El feridor ha de situar-se per a ferir dins de la zona de feridor, pot acostar-se o allunyar-se tant com vullga de la corda però sense xafar la ratlla que la delimita. Una vegada efectuada la ferida ja pot eixir com un jugador mes.


INSCRIPCIÓ


Tots els equips que van a participar en la lliga de perxa, faran una aportació econòmica en concepte de fiança abans del 15 de Juny pel import de (60€ el primer equip, 40 el segon, 30 el tercer i 20 el quart, quint i successius) al compte corrent de la (CAM: 2090 0051 35 0000876888),així com 20 €, per equip inscrit.
Tots els jugadors dels equips inscrits en la lliga de Perxa tenen que estarfederats a la Federació de Pilota Valenciana, i tenir pagat el carnet de la federació per a la temporada actual.
Cadascun dels equips designarà un delegat, que serà l’encarregat de rebre i enviar la informació del Comitè de Perxa. Es facilitarà una llista de jugadors a la que constaran les següents dades: Nom, Cognoms, Dni, nº de Llicència de la Federació, telèfon i direcció completa. (Serà necessari que el delegat de l’equip, ens proporcioni també telèfons i una direcció de correu electrònic per a posar-nos en contacte amb ell).
Queden inscrits automàticament per a la Lliga de Perxa 2009 tots els equipsque han disputat la Lliga de Perxa 2008, sempre i quan no posen en coneixement del Comitè de Perxa la seua voluntat d’abandonar la competició.


ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓ


L’estructura prevista per a la Lliga de Perxa 2009 serà la següent:
Es jugarà una lliga per jornades setmanals, de manera que tots els equips jugaran dues partides contra la resta d’equips de la seua categoria, una a casa i un altra com a visitant. En acabar la lliga regular, en totes les categories es disputaran dues semifinals i la final el dia de la cloenda que decidiran els campions i subcampions de la lliga.
Per a la classificació de Lliga regular entre jornades, es tindran en compte per aquest ordre: Major puntuació, diferència de jocs a favor i en contra, major nombre de jocs a favor i menor nombre de jocs en contra.
Per a la classificació de Lliga regular una vegada disputades totes les partides, es tindran en compte per aquest ordre: Major puntuació, diferència de jocs a favor i en contra entre els equips empatats a punts (en cas que es hi haguera un empat), diferència de jocs a favor i en contra (del còmput total de partides), major nombre de jocs a favor, menor nombre de jocs en contra i per últim major nombre de partides guanyades.
Els classificats de les partides de la final a quatre es decidiran amb el criteri de: Major nombre de jocs aconseguits, major nombre de jocs aconseguits fora de casa i major nombre de jocs aconseguits a casa en el còmput total de les dues partides.
Per tal d’assegurar una competició compensada, es mantindrà la estructura decategories,
Si es produeixen noves incorporacions d’equips, estos automàticament passaran a formar part de la categoria inferior. En el cas de que algun equip pugi considerar-se molt superior a la resta de equips de la categoria a la que te que incorporar-se, queda a criteri del Comitè de Perxa decidir en quina categoria ha de ser inclòs.
Una vegada decidits els equips campió i subcampió de la lliga, es faranascensos i descensos entre els equips de les diferents categories de la següent manera:
Ascens directe per al campió de la categoria (menys el cas de la primera categoria). Descens directe per a l’últim classificat de la categoria (menys el cas de la última categoria).
En el cas de l’entrada de nous equips a la lliga i que les categories o grups foren molt nombrosos, queda a criteri del Comitè de Perxa canviar el nombre de ascensos i descensos de categoria per als dos primers classificats i per als dos últims classificats de cada categoria respectivament.
Es farà una promoció a jugar entre el segon classificat de la categoria segona i el penúltim de la primera, i el segon classificat de la tercera carregaria i el penúltim de la segona, disputada en partides d’anada i tornada, següent sempre la primera partida al camp de l’equip de la categoria inferior.


NORMES REFERENTS A LES PARTIDES


El sistema de puntuacions per partides guanyades, serà següent: Les partides es jugaran a 10 jocs. Hi haurà tres punts per al guanyador de la partida, sempre i quan el equip que perd la partida no arribi a fer 7 ó mes jocs. En el cas de que l’equip que perd aplegui a 7 ó mes jocs, puntuarà un punt i el equip guanyador sols puntuarà 2 punts.
Per a jugar les partides, els equips estaran formats per un màxim de 5 i un mínim de 3 jugadors. Els equips que per qualsevol circumstància no pugen presentar-se a jugar una partida amb 5 jugadors, podran fer-ho amb menys de 5 jugadors, sense que suposi cap obligació, en cap circumstància, per a que l’equip contrari tingui que igualar el nombre de components de l’equip amb menys jugadors.
Tots els equips mantindran una uniformitat, seguint aquestes normes:
Camiseta i pantaló blancs.
Camiseta roja i pantaló blanc.
Camiseta blava i pantaló blanc.
En qualsevol dels casos, el pantaló sempre serà blanc i de camal llarg.
La uniformitat fa referència al total dels jugadors que juguen en un equip i en una mateixa partida.
En el cas de jugar amb camiseta de color, serà de color roig per al equip local i de color blau per al equip visitant.
(Es contemplarà la possibilitat de fer unes camisetes per a uniformar a tots els jugadors inscrits a la competició).
Els equips locals seran els encarregats de posar les pilotes per a la partida. Les pilotes seran del tipus “VA DE BO” de color roig i negre.
Les partides es jugaran en cap de setmana, o jornades festives, llevat que els dos equips que tenen que disputar la partida es posen d’acord en jugar-la en qualsevol altra jornada anterior al dia marcat pel calendari de partides.
El calendari de partides tindrà en compte i marcarà els dies que es podran disputar les partides, següent sempre en cap de setmana o en dies festius d’àmbit comunitari.
L’equip local serà el que triarà el dia i l’hora per a jugar la partida. Encara que l’equip amfitrió sigui el que marca dia i horari per a la partida, contem amb la bona fe de tots els equips a l’hora de tenir la flexibilitat suficient per a intentar que les partides es juguen en el horari més convenient per als dos equips.
L’aplaçament de les partides està prohibit i sancionat conforme a l’article de sancions. Sols es podrà aplaçar partides en causes de força major, entenent per força major situacions que impedeixen la pràctica del joc al carrer, com pluja, presència d’obstacles fixos, ó events imprevisibles com soterraments de persones lligades a l’equip o als seus components, obres als carrers o pluja. No quedaran tipificats com a causa de força major events previsibles que tinguin dates previstes amb anterioritat a celebrar-se, com poden ser bodes, bateigs, comunions, festes locals, ocupació dels carrers per part de mercats… en definitiva qualsevol event previst o anunciat amb anterioritat.
Si es preveu que alguna partida no es pot jugar per una raó que no sigui de força major, podrà ser avançada, sempre contant amb l’opinió de l’equip contrari i l’autorització del Comitè. Quedarà a criteri del Comitè de Perxa no posar sanció per l’aplaçament d’alguna partida, sempre que els equips que tenen que jugar-la donen avis amb antelació a la data de la partida i tinguin una justificació veritable.
Cada equip disposarà d’un aplaçament de partida injustificat com a local.
Com que els carrers dels diferents pobles, tenen particularitats que poden fer dubtoses algunes de les normes tradicionals del joc de perxa, els equips locals tindran que fer saber als equips visitants, les normes d’aplicació a la localitat per a evitar situacions de dubte, sempre abans de que escomence la partida per a que no pugui haver cap discussió.


COMPOSICIÓ DELS EQUIPS


Tots els jugadors que van a jugar a la Lliga de perxa 2009 estaran federats i tindran el carnet de la federació 2009.
Els equips constaran almenys de cinc components, i no hi ha un nombre màxim de components.
Cada equip passarà abans de que tingui inici la lliga uns llistats amb tots elscomponents que jugaran en cadascun d’ells (d’acord amb el capítol de inscripcions). Cap equip podrà fer noves incorporacions una vegada que estes llistes estiguin en poder del Comitè de Perxa:
Els pobles que conten amb equips a diferents categories, podran fer canvis de jugadors entre els equips tenint en compte que: Mai cap jugador pot passar a jugar un partit a un equip d’una categoria inferior. En el cas que un jugador de categoria inferior jugui en un equip de categoria superiorTRES partides, quedarà inscrit automàticament a l’equip de categoria superior i inhabilitat per a jugar a la categoria inferior la resta de la competició, a mes a mes l’equip que utilitza un jugador de una categoria inferior està obligat a comunicar-ho a l’equip contrari i al comitè de perxa.
No es permetrà el pas de jugadors entre equips de la mateixa categoria, encara que els equips entre els que passaren foren del mateix poble.
Es podran inscriure jugadors fins l’última jornada de la primera volta.


COMUNICACIÓ ENTRE ELS EQUIPS I EL COMITÉ


Per tal d’assegurar una comunicació fluida entre els equips i el Comitè de Perxa, cadascun dels equips designarà una persona com a delegat, que serà l’encarregada de mantenir la comunicació amb el Comitè de Perxa. Aquest delegat d’equip es posarà en contacte amb el Comitè de Perxa mitjançant l’ús del correu electrònic i/o del telèfon.
Es passarà a tots els delegats d’equip un llistat amb els telèfons i direccions de correu de la resta de delegats, i de les persones responsables del Comitè de Perxa.
Els equips que juguen les partides com a visitants seran els responsables de posar-se en contacte amb els equips locals per a concretar el dia i l’hora de la partida de la jornada. El contacte es farà durant com a molt tard amb dos dies d’antelació al primer dia que es pugui disputar la partida (en una setmana en la que no tingui dies festius que permeten jugar la partida, serà com a molt tard el dijous). En cas de dificultats per a posar-se en contacte en alguna ocasió, es farà saber el més aviat possible al Comitè de Perxa. El fet de no contactar amb el equip local per concertar la data i l’hora de la partida dins del període descrit, serà motiu de sanció conforme a l’article de sancions.
Acabada la partida, els delegats dels equips que juguen com a locals tindran que comunicar al 636574414 el resultat amb un sms abans de les 22:00 h. del dia que s’ha jugat la partida, i enviar per carta certificada abans del dimecres següent de la partida l’acta signada pels dos delegats a la direcció valiratlla, C/ San Joaquin, 50, 03793 Castell de Castells,. El fet de no complir amb aquest, serà motiu de sanció conforme a l’article de sancions.
El comité de Perxa pot requerir en algun moment informació. En el cas que es demani resposta en un plaç concret, els equips tindran que posar-se en contacte dins d’ell, el incompliment del plaç serà motiu de sanció conforme a l’article de sancions.


SISTEMA DE SANCIONS


Les sancions previstes per als casos que anteriorment s’han citat seran:
En cas que una partida sigui atraçada sense causa justificada, la sanció serà de (30€)
Amb la inscripció a la Lliga de Perxa, els equips es comprometen a jugar totes les partides marcades al calendari. El fet de no presentar-se a jugar les partides estarà sancionat de la següent manera:
No presentar-se a una partida per primera vegada: (30€)
No presentar-se a una partida per segona vegada: (60€)
No presentar-se a una partida per tercera vegada: Eliminació del campionat.
En el cas que algun equip sigui eliminat del campionat per causa de no presentar-se a jugar tres partides, aquest equip, i tots els jugadors que estiguin inscrits en la seva llista, quedaran inhabilitats per a jugar la lliga del any següent. La inscripció de l’equip o dels jugadors que el composen per a lligues posteriors, queda a criteri del Comitè de Perxa.
En cas de que algun equip que jugui com a visitant no contacte amb l’equip que juga com a local, ni comuniqui al Comitè de Perxa l’impossibilitat de efectuar el contacte dins del plaç acordat, la sanció serà de (10€).
En cas de que algun equip que jugui com a local no contacte per a donar el resultat i el resum de les partides dins del plaç acordat, la sanció serà de (10€).
Totes les sancions econòmiques esmenades en aquest capítol seran abonadesal compte proporcionat per a pagar les fiances abans de la jornada de cloenda de la Lliga de Perxa 2009. En el cas de que l’equip no fera l’abonament dins del plaç, perdrà el seu lloc a la classificació i tant l’equip com tots els jugadors que estiguin inscrits en la seva llista, quedaran inhabilitats per a jugar la lliga de l’any següent. La inscripció de l’equip o dels jugadors que el composen per a lligues posteriors, queda a criteri del Comitè de Perxa.


25/04/2009-V-Trofeu-D'Abril-aRelleu

visita:relleuesport.blogspot.com
V-TROFEU D'ABRIL a Relleu
PilotaValenciana a Palma
Carrer Major del Poble
25/04/2009 a les 17:30 hores

PerVorerPuntxa/Impremix-Cartell V-Trofeu D'Abril
Club Pilota Relleu = 10 Campió'09
contra
Club Pilota Benillup=06 SubCampió'09
Patrocina:
PRvisióLaEraRelleu
Festes MareDeuD'Abril.


26/02/2009-XVI-LligaProvincialDePalma


El Club de Pilota de Relleu ,
Participa per cuart any ,des de :
01 de Març al 07 de Juny 2009
lloc : Carrer Major de Relleu.

4183PRRELLEUPERECANTÓ
1491COMPIDAVIDCOMPANY
2861MAÇOJAUMEGOSALBEZ
2864COSTERETAJORDICABOT
4033CAPELLAJOSE ANTONIOLLORENS
2876MIQUELMIGUEL ANGELGASALBEZ
4029HECTORHECTORSANTONJA
2865PINXEFRANCISCODOMENECH
1893TICOJOAN CARLESGISBERT
5817KIKOKIKOGADEA
XVI-LLIGA Provincial a PALMA Temporada2009
TROFEU DIPUTACIÓ D'ALACANT-2009
Jornada/Día -----
-LOCAL Jocs --VISITANT Jocs
J01-01/03/2009 BENILLUP-
06 RELLEU-10
J02-08/03/2009
RELLEU-10 CALP-03
J03-14/03/2009 LA NUCIA-
06 RELLEU-10
J04-22/03/2009
RELLEU-5 AGOST-10
J05-29/03/2009
RELLEU-10 FINESTRAT-07
J06-05/04/2009 ALCOI-
10 RELLEU-06
J07-19/04/2009
RELLEU-10 POLOP-03.
J08-25/04/2009
RELLEU-10 BENILLUP-03
J09-03/05/2009 CALP-10
RELLEU-08
J10-10/05/2009
RELLEU-10 LA NUCIA-06
J11-17/05/2009 AGOST-10
RELLEU-06
J12-2405/2009 FINESTRAT-4
RELLEU 10-
J13-31/05/2009
RELLEU-10 ALCOI-6
J14-07/06/2009 POLOP-5
RELLEU-10SemiFinal =
Final-Cloenda
nota: Palma2009
-"CPR" CLUB DE PILOTA RELLEU-
-TEMPORADA 2009-DIPUTACIÓ D'ALACANT-
-XVI-LLIGA PROVINCIAL a PALMA-

-2º CLASIFICAT DEL GRUP A DE 3ª CATEGORÍA.
------------------------------------------------------------------

PALMA 2009
CATEGORIA 1ªCATEGORIA 2ª ACATEGORIA 2ª BCATEGORIA 3ª ACATEGORIA 3ª BCATEGORIA 3ª C
ALTEABENASAUBENASAUAGOSTALACANTALCOLEJA
BENASAUBENIFALLIMBENIMAGRELLBENILLUPBENIDOLEIGBENIDOLEIG
BENIDORMBENIMANTELLBIOC GIL ALCOIBIOC GIL ALCOIBENIFALLIMMONFORTE O
CALPCALPFINESTRATCALPBENIMANTELLORBA
CEM MURLAORBAPARCENTFINESTRATBIOC GIL ALCOIPOLOP
SELLATEULADASELLALA NUCIAMONFORTESILVOT LAGUAR
TIBIXABIA
POLOPMUTLEV CASTELLSTIBIRELLEUXIXONAXABIA

LLARGUES 2009
CATEGORIA 1ªCATEGORIA 2ªCATEGORIA 3ª ACATEGORIA 3ª BJUVENILES
BENIDORMBENIMAGRELLCEM MURLAAGOSTBENIDORM
CAMPELLOBIOC GIL ALCOICREVILLENTECREVILLENTECAMPELLO
CEM MURLACAMPELLOLA MURADA VCFINESTRATCEM MURLA
PARCENTCEM MURLALA VILALA VILAFINESTRAT
SELLAL`ALFAZSANT VICENTSELLASELLA
SILVOTUR LAGUARXALOSENIJASILVOTUR LAGUARTIBI
TIBI
TIBIXALOXIXONA
INFORMAT EN. PILOTA VALENCIANALliga2009-INFORMAT EN . PILOTA VALENCIANALliga2009-Comté de LLARGUES:LLARGUES.NET
REGLAMENTO DE LA MODALIDAD DE LLARGUES/PALMA -2009
Artículo 1º. El " saque" o " banca" podrá se de bragueta o sobaquillo, de palma, de manróy de volea según la especialidad o características de cada jugador. (El saque de volea consiste en lanzarla al aire y jugarla con la mano).
Artículo 2º Se consideran como pelotas reglamentarias las llamadas de " badana", proporcionadas por la Exma. Diputación Provincial de Alicante, de peso y tamaño homologado. Voluntariamente y con la aceptación por parte de los dos equipos se podrá jugar también con la pelota denominada "vaqueta".

Artículo 3º La partidas se jugarán a diez juegos (10) incluidas las juveniles. En caso de empate a nueve juegos la victoria o derrota se delimitará en el siguiente juego.
Artículo 4º Todos los jugadores deberán ir debidamente uniformados con la camiseta oficial de la Diputación y pantalón blanco. El equipo local llevará la camiseta roja y el visitante la azul.17/01/2009-V-TROFEU SANT ANTONI del PORQUET

PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA A RELLEU
17 DE GENER DE 2009 a les 11,45 hores

en el Carrer MAJOR del Poble
FESTA de SANT ANTONI del PORQUET

CLUB DE PILOTA RELLEU = 10
contra
CLUB DE PILOTA XIXONA = 06


Punxa per vorer/Imprimex:-Cartell de la partida pilota
Clasificat-V-Trofeu SantAntoniDelPorquet- 2009
Club Pilota Relleu : Campió-2009
Club Pilota Xixona .SubCampió 2009